เข้าสู่ระบบ pig789 ให้เรียบร้อย แล้วให้ไปที่ เมนูด้านขวาบน สามขีด

เลือก “บัญชีและรหัส”

กรอกรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง แล้วกดยืนยัน