วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน pig789

เข้าสู่ระบบ pig789 ให้เรียบร้อย แล้วให้ไปที่ เมนูด้านขวาบน สามขีด เลือก “บัญชีและรหัส” กรอกรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง...

Read More